Mit lehet itt kapni?

... hát ezeket nem valószínű, viszont

... mindent, ami egy webes alkalmazáshoz szükséges !

 • szoftvereket,
 • e-bookot,
 • webes szolgáltatásokat,
 • e-oktatási kurzusokat,
 • on-line technikai és üzleti szaktanácsadást,
 • azaz mindazon infótermékeket, szolgáltatásokat, amikre felhasználóinknak, webalkalmazóknak, fejlesztőknsk szüksségük lehet.

Fontos szempont a vevői elégedettség

Webboltunk választékában igyekszünk általunk kipróbált, megbízható szaktekintélyek által előállított termékeket és szolgáltatásokat árulni. Számunkra fontos a minőség, a vevői elégedettség, és a garanciális feltételek. Ezért a Kapcsolati menüpont alatt bármiféle észrevételt (kritikát is) szívesen fogadunk. 

Számítunk partnereinkre!

Ahhoz, hogy e bolt valóban betöltse rendeletetését, mindenkire számítunk, aki hozzá tudja segíteni a felhasználók és alkalmazók széles táborát munkájuk megkönnyítéséhet, szórakozásuk tartalmasaébbá, élményszerűbbé tételéhet.

A vásárlás menete (röviden):

zzzzzzzzzzzzzz

A szlogen az admin felületen szerkeszthető!

Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

A www.teleporteka.hu webbolt tulajdonosa (üzemeltetője) a GASORG Kft. - VPSoft Virtuális Rendszerház szekciója. Az alábbiakban a tulajdonos, üzemeltető, kereskedő, eladó, szállító kifejezések e szervezetet jelentik, a felhasználó, látogató, vevő, vásárló, megrendelő, előfizető kifejezések pedig a potenciális, vagy tényleges ügyfeleink azonosítására szolgálnak, akik ezt a honlapot (webboltot) megtekintik és/vagy általa megrendelést adnak fel. A TelePorteka webboltunk a VPSoft égisze alatt üzemelő (kibocsátott) site-ok, webes szolgáltatások (pl.: OnlieAlbum.hu, webapp projekt, web-suli.hu, web-kalauz.hu, stb.) közös "áruháza", ahol elsősorban webes alkalmazásokhoz szükséges infotermékek (pl.: e-bookok, e-szolgáltatások, szoftverek, stb.) kaphatók.   

Jogszabályi háttér

 • Fent nevezett webbolt működését a 2001. évi CVIII. törvény szabályozza, mely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

Általános tudnivalók

 • Az általunk üzemeltetett www.teleporteka.hu weblapon bemutatott termékek megrendelése kizárólag a webáruház igénybevételével történhet. Telefonon keresztül nem fogadunk el megrendelést.
 • A vásárlás ill. honlapunk bármiféle használatának feltétele ennek a szabályzatnak az elfogadása, amelyet most olvasol. A fogyasztó a rendeléskor tett nyilatkozatával tudomásul veszi, hogy a nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után (ami adott esetben 0 Ft is lehet). A rendelés feladásával a megrendelő egyúttal azt is jelzi, hogy elfogadta jelen üzleti szabályzatot, és a továbbiakban e szerint fog eljárni. Ha a jelen szabályzattal nem értesz egyet, vagy azt nem fogadod el, akkor megkérünk, hogy hagyd el honlapunkat (esetleges véleményeltérésedet közölheted a Kapcsolat menüpontnál).
 • A megrendelés visszaigazolásával a megrendelő és a szállító között szerződéses jogviszony jön létre, amelyre egyéb rendelkezés híján a Polgári törvénykönyv előírásai érvényesek.

Termékek és jogok

Az áruk ill. szolgáltatások ellenértékét a webáruház egyes tételeinél ill. egyedi weblapokon tüntettük fel; ugyanitt érhető el azok tájékoztató jellegű leírása is. A termékek telepítéséhez és használatához szükséges alapvető számítástechnikai ismeretek oktatása nem része szolgáltatásunknak. Az ellenérték megfizetésének módját az ügyfél választja ki a rendelés feladásakor.

A bemutatott áruk nyelve jelenleg magyar. A termékleírás is magyarul van megadva. A nyelvre a leírásban általában utalunk.

Az árukban vagy azok leírásában szereplő információ (téves) értelmezéséből eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Az esetenként említett eredmények példa gyanánt szolgálnak, és nem értelmezhetők a sikerre vonatkozó ígéretként. A siker minden esetben az alkalmazás körülményeitől ill. az alkalmazó eljárásától és erőfeszítésétől függ.

A megvásárolt termékek használatára és esetleges továbbadására vonatkozó jogokat az egyes leírások vagy maguk a termékek tartalmazzák. Eltérés esetén a termékben feltüntetett jogok illetik meg a vásárlót.

Egyéb rendelkezés híján a termékek saját célra használhatók, tehát azokkal harmadik személyeknek sem ingyenes, sem fizetős szolgáltatás nem nyújtható. (Tehát nem adhatók bérbe, és használatuk szívességből sem osztható meg másokkal.) A saját célú felhasználásba természetesen mind a személyes, mind az üzleti jellegű felhasználás beletartozik.

A használati jog (és egyes, kifejezetten deklarált esetekben az értékesítési jog) átruházása nem jelenti automatikusan a copyright átruházását is. A termékek tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül azok módosítása vagy más termékekben való újrafelhasználása, saját néven való továbbértékesítése stb. nincs megengedve, és a szerzői jogok megsértését jelenti.

Honlapunk bemutatásra illetve értékesítésre szolgáló oldalai, a letölthető dokumentumokkal és hírlevelekkel együtt – eltérő rendelkezés híján – ugyancsak a szerzői jogi törvény oltalma alatt állnak.

Ügyfeleink levelezéséből származó szövegrészleteket – ha ezzel egyéni érdekeket és jogokat nem sértünk – jogunk van előzetes engedélykérés nélkül honlapunkon és egyéb dokumentumokban felhasználni. Enek célja alapvetően a minél hitelesebb tájékoztatás, közérdeklődésre számot tartó esetek bemutatása stb. Az érintett személy ilyen esetkeben is kérheti azonban a kilétére utaló adatok (pl. linkek) megszüntetését.

Garancia és szavatosság

Az értékesített termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatosságot vállalunk.

A megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréljük ki, ha azok hibája bizonyított módon a gyártásból vagy a szállításból ered. A szerzői jogi védelem alatt álló termékek (könyvek, leírások, programok) esetében a cserejogosultság kizárólag a hordozó (CD) illetve a fájlszerkezet hibája esetén áll fenn. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy pl. a megküldött CD sérült vagy olvashatatlan.

A csereigényt emailben nyolc napon belül be kell jelentened. A cserére jogosult digitális hordozót az eredeti csomagolásban és a kiadott számlával együtt ugyancsak nyolc napon belül vissza kell küldeni címünkre, mely esetben azt díjtalanul kicseréljük.

A késedelmes bejelentéseket és visszaküldéseket semmisnek, a késve jelzett kárt pedig használatból eredőnek tekintjük.

Annak írásbeli bizonyítása, hogy a meghibásodás nem használatból ered, a vásárlót terheli.

Rendelés és szállítás

A rendelésnek ill. vásárlásnak itt csak a jogi vonatkozásaival foglalkozunk, annak gyakorlati lebonyolítását máshol írjuk le.

A feladott megrendeléssel kijelented, hogy a jelen üzleti szabályzatot (mint tulajdonképpeni szerződést) elfogadod, és a rendelés ill. szállítás menetével tisztában vagy. Az elfogadás tényét és körülményeit a későbbi viták elkerülése végett elektronikusan rögzítjük.

A vételár az egyes árucikkek mellett feltüntetett bruttó ár, amely az áfát is tartalmazza. (A vonatkozó ÁFA értéke megfelel a mindenkori adójogszabályoknak, ez jelenleg megegyezik a nettó árra számolt 27 %-kal).

Ha a szállítás nem Interneten keresztüli letöltéssel valósul meg, akkor a vételár a csomagolási és a belföldi szállítási költséget nem feltétlenül tartalmazza. Ha esetleg utánvéttel rendelsz, akkor az átvételkor fizetendő összeg a vételárnak az utánvétes költséggel megemelt értéke lesz.

Postai utánvéttel történő rendelés esetén a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül feladjuk a küldeményt. Előre fizetés (pl. átutalás) esetén erre a pénz beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kerül sor.

Külföldi szállítási cím esetén a fizetés és szállítás külön egyeztetést igényel.

Ha a megrendelt terméket a vevő nem veszi át vagy - a megjelölt határidőig - nem fizeti ki, a megrendelést stornózzuk, és a megrendelővel szemben semmilyen anyagi követelést nem támasztunk.

Az eladó megtagadhatja a teljesítést, ha bármely okból úgy véli, hogy az kárt okozna számára. (Pl. ha a megrendelő előzőleg indoklás nélkül megtagadta az átvételt, színlelt rendelést adott fel kifejezetten károkozási céllal stb.) A rendelés megtagadásáról az eladó értesítést küld a megrendelő által megadott e-mail címre.

A vásárlástól való elállás/felmondás

A megrendelőnek a kiszállítást ill. a letöltési link közlését megelőzően -indoklás nélkül - joga van a vásárlástól elállni, vagy a vásárlást felmondani. Ezt az igényét email-ben kell jeleznie. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.

A vevő a szerzői jogi oltalom alá tartozó termékek kivételével az áru átvételét követő 14 napon belül is elállhat a vásárlástól. Ez esetben az eladó a vevő által kifizetett teljes vételárat (szállítási díjjal együtt) az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríti, amennyiben a termék a vásárlástól számított 14 napon belül visszakerül hozzá. Az áru visszaszolgáltatásának költségeit a vevő viseli.

Az eladó kizárólag sérülésmentes és hiánytalan csomagolású és számlájú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás, a termék vagy a számla sérüléséből ill. hiányából, továbbá az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és költségek a vevőt terhelik.

A vevő nem élhet elállási jogával a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (pl. szoftver, könyv, digitális kiadvány) esetében akkor, ha a küldeményt felbontotta, ill a terméket már letöltötte, vagy a vásárolt kapacitás-csomagot már használatba vette. Ha ilyen termékről felbontás után derül ki, hogy hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, az eladó a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosít a fentebb mondottak alapján.

A felelősség korlátozása

Az eladó nem tehető felelőssé az alábbiakban felsorolt közvetlen vagy következményes károkért ill. eseményekért:

 • Az Interneten küldött adatok sérülése és elvesztése;
 • Az Internetes hálózat vagy egyéb kommunikációs vonalak hibája;
 • Levél, e-mail vagy egyéb küldemény továbbítás közben történő elvesztése;
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése, ill. bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei;
 • A szállító weboldalaihoz való csatlakozás miatt bekövetkező esetleges károk, beleértve a megrendelő számítógépén tárolt adatokkal kapcsolatban esetleges illetéktelen behatolók általi visszaéléseket;
 • Ha a szoftver telepítésének vagy futtatásának feltételei a telepítésre kiválasztott tárhelyen nem állnak rendelkezésre (pl. bizonyos közhasznú php függvények le vannak tiltva), vagy bizonyos körülmények lényegesen eltérnek az általánosan szokásostól (pl. a szerver az autoresponder által kiküldött emailekre automatikus sortördelést erőltet, ami azokat tartalmilag vagy formailag károsítja);
 • Vis major vagy egyéb esemény, amely fölött nincs hatalma.

Az eladó fenntartja a jogot a weboldalak, a szolgáltatások, a kínálat, az árak, szállítási határidők és egyéb feltételek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. A változás a honlapon történő közzététellel lép életbe.

Az eladó a rosszhiszemű vagy jogsértő vevői magatartásból eredő kárigényét – pl. a megvásárolt termékek nem jogszerű használata, továbbadása vagy értékesítése – peres úton érvényesítheti. Az eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely vevő sérelmére elkövetett csalás vagy egyéb jogsértő magatartás miatt.

Ha a megrendelő vagy vevő a jelen szabályzatot vagy a termékekhez fűződő jogokat megsérti, az eladó a vásárlást saját és megfellebbezhetetlen döntése alapján érvénytelennek nyilváníthatja, és a vevőt a jogsértő magatartás megszüntetésére valamint az okozott károk megtérítésére kötelezheti.

A személyes adatok védelme

A megrendelők, vevők és hírlevél előfizetők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos rendelkezéseinek és a szállító adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően történik. Bármely ügyfélnek joga van lekérni, helyesbíteni vagy töröltetni az összes általa megadott személyes adatot.

Az érdeklődők, megrendelők és vásárlók adatait csakis az ő tájékoztatásuk, az általuk igényelt információval való ellátásuk, valamint a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés teljesítése – és a szerződésszerű eljárás tényének későbbi bizonyítása – érdekében tároljuk. Az ilyen személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át az adatgazda előzetes írásos engedélye nélkül. Ez alól kivételt képez a vállalkozás tulajdonjogának átruházása, amikor az üzleti adatok teljes körű – és a jelenlegihez hasonló feltételeknek alávetett – használatára az új tulajdonos vagy jogutód értelemszerűen jogot szerez.

A regisztrációnál vagy a hírlevélre való feliratkozásnál megadott e-mail címre a későbbiekben (de az esetleges leiratkozás előtt) küldött esetleges tájékoztató, értesítés vagy üzleti ajánlat nem minősül illetéktelen adatfelhasználásnak ill. kéretlen levélnek (ún. spam-nak).

Az eladónak ill. a honlap üzemeltetőjének joga van az egyes levelezési listákra feliratkozott előfizetőket más (saját) levelezési listákra áttenni, ha ezzel az előfizetők folyamatos tájékoztatását szolgálja, és ha az újabb, általában technikai okokból preferált lista jellege és témája nem tér el jelentősen az eredetiétől, amelyre az illető annak idején feliratkozott. Ha az előfizető ezzel nem ért egyet, akkor a jogorvoslat kizárólagos módja a listáról való leiratkozás, amelyre a levelek végén található leiratkozási linken keresztül mindig lehetősége van.

A Kereskedő adatai:

 • Név: GASORG Kft.
 • Ügyvezető (képviselő): Vojtkó Péter
 • Székhely (levelezési cam): 1112. Budapest, Beregszász út 48/a.
 • Cégjegyzék szám: Cg.01-09-164505
 • Adószáma: 10707502-2-43.
 • Eng.sz: ???
 • Ügyféleszolgálat elérhetősége:
 • .. Cég ..